Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Chấm điểm đánh giá việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý III năm 2022

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý III năm 2022 (theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), cụ thể:

 

Hoạt động nổi bật

Hội nghị sơ kết hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chiều 21/9/2022, UBND tỉnh tổ chức họp sơ kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện, thành phố.

 

Hoạt động nổi bật

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sáng 15/9/2022, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.   

 

Hoạt động nổi bật

Tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025

Văn phòng Chính phủ vừa có Báo cáo số 6055/BC-VPCP ngày 13/9/2022 về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025. Báo cáo phân tích, nêu rõ một số kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế về công tác này của các bộ ngành, địa phương.

 

Hoạt động nổi bật

Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Kể từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Trung tâm PVHCC tỉnh chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với các trường hợp sau: - Đối tượng nộp hồ sơ là tổ chức: thực hiện các TTHC đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trừ các hồ sơ thực hiện theo hình thức Mật và 14 TTHC của các sở, ngành tại danh mục kèm theo Kế hoạch 179/KH-UBND) - Đối tượng nộp hồ sơ là cá nhân: thực hiện đối với 02 TTHC sau: + Thủ tục “Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế”; + Thủ tục “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc” (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo).
Hoạt động nổi bật

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham dự Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 18/8/2022 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Dự Hội nghị có toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; các quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

         

Hoạt động nổi bật

Triển khai thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022).

 

Theo đó, kể từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Trung tâm PVHCC thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thông qua DVCTT (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với các trường hợp sau:

 

Hoạt động nổi bật

Chấm điểm đánh giá việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 2022

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 2022 (theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn), cụ thể:

 

Subscribe to Hoạt động nổi bật