Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 174/9/2021, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-TTPVHCC thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện đo thân nhiệt cho người dân tại Trung tâm

Ban Chỉ huy gồm 10 thành viên, trong đó Trưởng ban, Phó Trưởng ban là các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, các thành viên là trưởng, phó các phòng của Trung tâm và lãnh đạo các đơn vị sử dụng chung trụ sở làm việc với Trung tâm: Phòng công chứng số 1, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Nhà báo tỉnh, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Ban Chỉ huy trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ huy phòng, chống COVID-19 Văn phòng UBND tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo công tác truyền thông; áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan; kịp thời xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch COVID-19 trên địa bàn và tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh; trực tiếp chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

 

Phòng Hành chính - Tổng hợp là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Chỉ huy tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch tại cơ quan./.

 

                                                                                Trần Thị Hường