Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông báo Nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023

 

Ngày 25/8/2029, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn ban hành Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công nghỉ làm việc từ thứ Sáu (ngày 01/9/2023) đến hết ngày thứ Hai (04/9/2023).

 

Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Từ thứ Ba (ngày 05/9/2023), Trung tâm làm việc bình thường.

Để được hỗ trợ và giải đáp thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 0911.836.888./.