Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 02/3/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn ban hành Thông báo số 24/TB-SGTVT về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Theo đó, đối tượng sử dụng là người có GPLX do ngành giao thông vận tải cấp. Điều kiện là:  

 

- Có tài khoản đăng nhập hệ thống DVCQG (nếu chưa có đề nghị làm theo hướng dẫn tại địa chỉ trang web: https://sogtvt.langson.gov.vn/en/node/3938).

 

- Có GPLX do ngành GTVT cấp:

 

+ Đang lưu hành đến hạn đổi, bị hỏng hoặc do năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên Giấy phép lái xe có sai lệch so với năm sinh, họ, tên, tên đệm trên giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) (không thực hiện đối với GPLX bị mất, bị cơ quan có thẩm quyền tạm giữ GPLX) còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng.

 

+ Có số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn in trên giấy phép lái xe trùng với số phôi, ngày cấp, ngày hết hạn trong hệ thống thông tin quản lý giấy phép lái xe (GPLX hợp lệ).

 

          - Có Giấy chứng nhận sức khỏe lái xe điện tử do cơ quan y tế cấp hoặc có Giấy xác nhận chứng thực điện tử của Giấy khám sức khỏe lái xe.

 

          - Có thể thực hiện việc thanh toán lệ phí cấp GPLX qua tài khoản ngân hàng.

 

Các bước nộp hồ sơ trực tuyến:

 

Bước 1: Hồ sơ cần chuẩn bị

 

- File ảnh chụp chân dung theo quy cách: Mắt nhìn thẳng, không đeo kính, nền màu xanh dương, ảnh rõ nét.

 

- Mã Giấy chứng nhận sức khỏe điện tử hoặc file Giấy xác nhận chứng thực điện tử của Giấy khám sức khỏe lái xe (có chữ ký số) của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định. Trừ các trường hợp sau: Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 và người có nhu cầu tách GPLX có thời hạn và không thời hạn ra riêng.

 

- Ảnh scan, ảnh chụp màu 2 mặt của giấy phép lái xe đang sử dụng và của CMND hoặc CCCD dưới định dạng file .dbf hoặc .doc.

 

Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thành phần hồ sơ, người có nhu cầu nộp hồ sơ đổi GPLX do ngành GTVT cấp thực hiện.

 

Ảnh: Cổng DVCTT của Cục Đường bộ Việt Nam

 

Nhận kết quả giải quyết: Kết quả giải quyết được hệ thống Bưu điện giao trực tiếp tại nhà (có thu phí) hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn: Phố Dã Tượng, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn. Người có GPLX phải nộp lại GPLX cũ cho nhân viên Bưu điện hoặc nhân viên tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh Lạng Sơn để cắt góc GPLX cũ để hủy bỏ.

 

Hướng dẫn cụ thể xem ở đây./.

 

Bùi Đức Trung