Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
179/KH-UBND 11-08-2023 Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
100/KH-TTPVHCC 31-07-2023 Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 05 năm ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023)
96/KH-TTPVHCC 25-07-2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 05 năm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023)
49/KH-TTPVHCC 12-04-2023 Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)
21/KH-TTPVHCC 17-02-2023 Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2023
15/KH-TTPVHCC 07-02-2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023
152/KH-TTPVHCC 30-11-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
179/KH-UBND 11-08-2022 Kế hoạch Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
78/KH-TTPVHCC 08-06-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
66/KH-TTPVHCC 16-05-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2022
23/KH-TTPVHCC 21-02-2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm PVHCC
2189/QĐ-UBND 11-08-2021 Quyết định về việc phê duyệt thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1439/QĐ-UBND 29-07-2020 Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020
15-07-2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
22/KH-TTPVHCC 24-02-2020 Kế hoạch Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
14/KH-TTPVHCC 06-02-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1962/QĐ-UBND 15-10-2019 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
100/GM-TTPVHCC 11-10-2019 Dự Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công và ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn
98/BC-TTPVHCC 08-10-2019 Báo Cáo Kết quả học tập kinh nghiệm về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa (từ ngày 19/9 đến ngày 21/9/2019)
1291/QĐ-TTg 07-10-2019 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCCcấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã
96/BC-TTPVHCC 03-10-2019 Báo cáo Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Quý III năm 2019 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
84/BC-TTPVHCC 05-09-2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.
82/BC-TTPVHCC 31-08-2019 Báo cáo Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2019
66/BC-TTPVHCC 01-08-2019 Báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 2019.
40/BC-TTPVHCC 05-06-2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
23/BC-TTPVHCC 03-04-2019 Báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2019
18/GM-TTPVHCC 20-03-2019 Giấy mời dự tập huấn giải quyết TTHC (TTPVHCC)
15/BC-TTPVHCC 08-03-2019 Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019
08/GM-VP 26-02-2019 Họp thống nhất đưa thủ tục chính thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
09/TB-TTPVHCC 13-02-2019 Thông báo về việc báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC và các dịch vụ khác thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
08/KH-TTPVHCC 04-02-2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm PV HCC
05/TTPVHCC-KTGS 01-02-2019 V/v đề nghị cung cấp và in nội dung đầy đủ của thủ tục hành chính phục vụ niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
01/TB-TTPVHCC 14-01-2019 Thông báo về hoạt động chính thức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh