Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham gia Hội nghị trực tuyến   nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 04/12/2023, Bộ chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc hội nghị nghiên cứu, học tập,  quán triệt thực hiện và tuyên truyền Nghị quyết Hội

Hoạt động nổi bật

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Sáng 15/11/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 267 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 10.300 đại biểu.

Hoạt động nổi bật

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (tại Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 25/10/2023).

Hoạt động nổi bật

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Danh mục TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 28/10/2023.

Hoạt động nổi bật

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính th

Hoạt động nổi bật

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề “Thân thế, cuộc đời cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ” tại Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.

Nhân kỷ niệm 114 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2023) ngày 04/11/2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đến dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; 100% đảng viên tham gia Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham gia cùng Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Hoạt động nổi bật

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện, cấp xã năm 2023

Trong các ngày từ 14/9 đến 22/9/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tiến hành kiểm tra tại các huyện: Tràng Định, Bình Gia, Đình Lập và 01 đơn vị cấp xã tại các huyện nêu trên.

Hoạt động nổi bật

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 04/10/2023).

Hoạt động nổi bật

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại một số sở, ngành tỉnh

Trong các ngày từ 26/9 đến 10/10/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan: Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.