Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin trong nước

Hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy xác nhận cư trú trước ngày 20/3/2023

Ngày 09/3/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 1472/VPCP-KSTT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

 

Tin trong nước

Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 02/3/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn ban hành Thông báo số 24/TB-SGTVT về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Theo đó, đối tượng sử dụng là người có GPLX do ngành giao thông vận tải cấp. Điều kiện là:  

 

- Có tài khoản đăng nhập hệ thống DVCQG (nếu chưa có đề nghị làm theo hướng dẫn tại địa chỉ trang web: https://sogtvt.langson.gov.vn/en/node/3938).

 

Hoạt động nổi bật

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ngày 17/02/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch số 21/KH-TTPVHCC về việc tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

 

Hoạt động nổi bật

Tỉnh Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thúc đẩy cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

Ngày 28/12/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Báo cáo số 680/BC-UBND về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh. Báo cáo chỉ ra trong thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả góp phần thúc đẩy việc cung cấp, sử dụng DVCTT, trong đó có các giải pháp nổi bật như sau:

 

Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Báo cáo cáo kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) năm 2022 (số 165/BC-TTPVHCC ngày 26/12/2022), với một số nội dung chính như sau:

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả đánh giá thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC năm 2022.

 

Hoạt động nổi bật

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/12/2022, Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã đến nghiên cứu thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Trung tâm).

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả hoạt động của Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công năm 2022

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) được thành lập  tại Quyết định số 331-QĐ/ĐU ngày 01/4/2019 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Về việc thành lập Chi bộ và chỉ định Bí thư Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.