Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 10/7/2021 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự Hội nghị có các Đảng viên Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, đoàn viên ưu tú đã tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thuộc Chi đoàn cơ sở Văn phòng.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đảng viên đã được các báo cáo viên của Đảng ủy Văn phòng quán triệt các nội dung: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nội dung cơ bản trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường – Bí thư Đảng ủy Văn phòng

triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết đại hội XIII

 

 Thông qua Hội nghị, các Đảng viên đã nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng./.

 

                                                            Trần Thị Hường