Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Sáng 15/11/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 267 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 10.300 đại biểu. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể các đảng viên của Đảng bộ. Đối với Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công có 100% đảng viên tham dự.