Nhảy đến nội dung

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương

Chủ tịch UBND tỉnh mới đây đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 14/11/2020).

 

Ảnh minh hoạ (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn)

 

Theo đó, Danh mục TTHC mới ban hành gồm 12 thủ tục thuộc lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện.  Trong đó có 08 TTHC cấp tỉnh, 02 TTHC cấp huyện, 02 TTHC cấp xã.

 

Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung gồm 43 TTHC thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hoá trong nước, Hoá chất, Kinh doanh khí, Điện. Trong đó có 34 TTHC cấp tỉnh, 09 TTHC cấp huyện.

 

Danh mục TTHC bị bãi bỏ gồm 02 TTHC cấp tỉnh và 03 TTHC cấp huyện.

 

Chi tiết danh mục các TTHC tại đây./.

Phương Linh