Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố và vận hành Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19

Từ ngày 22/7/2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố và vận hành Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của công dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập và đưa vào vận hành Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ https://hotro.chinhphu.vn/.

 

Ảnh: Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19

 

Người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc cấp thiết và các vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ, gửi phản ánh, kiến nghị đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ qua các hình thức:

 

- Gửi email tới địa chỉ: thongtinchinhphu@chinhphu.vn

 

- Nhắn tin qua mục email của fanpage Thông tin Chính phủ trên Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/thongtinchinhphu

 

- Điền và gửi thông tin theo mẫu tại địa chỉ: hotro.chinhphu.vn./.

 

Bùi Đức Trung