Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp trực tuyến tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 13/7/2021, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục với một số địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn liên quan và đại diện một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Các đại biểu dự họp tại điểm họp trực tuyến tỉnh

 

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ đề xuất đơn giản hoá một số quy định về thành phần hồ sơ, các quy định về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cắt giảm các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh đối với 08 nhóm TTHC, gồm 43 TTHC.

 

Phát biểu góp ý tại cuộc họp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn nêu rõ các nội dung cần điều chỉnh về phương thức thực hiện, tên của TTHC, lý rõ đơn giản hóa đối với một số TTHC trong dự thảo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, chỉ rõ một số khó khăn trong quá trình thực hiện như: một số TTHC chưa đủ các yếu tố cấu thành, không thường xuyên phát sinh hồ sơ… gây khó khăn cho việc rà soát, tham vấn ý kiến.

 

Đại diện các tỉnh, thành phố dự họp cũng đã góp ý trực tiếp về nội dung dự thảo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nêu rõ những ưu điểm và những vấn đề chưa hợp lý, khả thi trong phương án; đồng thời, đề xuất một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.

 

Phát biểu tại cuộc họp, Lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ khẳng định vai trò, tầm quan trọng của chương trình tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục cũng như các lĩnh vực khác. Cục ghi nhận ý kiến tham vấn của các địa phương, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định hành chính./.

 

Phương Linh