Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hướng dẫn công dân tự tra cứu, khai thác “Thông tin cư trú” trên ứng dụng VneID

 

Hướng dẫn cách truy cập "thông tin cư trú" trên ứng dụng VneID

Bước 1: Truy cập ứng dụng VneID > Chọn Ví giấy tờ > Chọn tính năng Thông tin cư trú.

Ảnh minh họa

Bước 2: Để kiểm tra được thông tin cư trú, người dùng sẽ phải nhập passcode (mật khẩu). Sau khi nhập mật khẩu, thông tin cư trú sẽ được hiển thị đầy đủ, bao gồm:

- Thông tin về hành chính như: Họ và tên, số định danh cá nhân, dân tộc, quốc tịch, quê quán…

- Thông tin cư trú: Nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại.

- Thành viên khác trong hộ gia đình: Hiển thị họ tên, ngày sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ… của các thành viên trong hộ gia đình của người dùng.

 

Bùi Đức Trung