Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/6/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-TTPVHCC về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, chính xác kết quả trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2021. Qua đó, chỉ ra tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm, từ đó rút ra những kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

 

nguoi dan 600.jpg

Ảnh minh họa: Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm

 

Nội dung chính tại Hội nghị như sau: thông qua báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; thảo luận, trả lời các kiến nghị, đề xuất và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng UBDN tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm sẽ dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2021./.

 

Trần Thị Hường