Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ngày 17/02/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch số 21/KH-TTPVHCC về việc tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

 

Ảnh: Công chức Tiếp nhận và Trả kết quả hướng dẫn công dân thực hiện DVCTT

Hội nghị được tổ chức nhằm bồi dưỡng bổ sung những kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm, hướng tới sự hài lòng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

 

Nội dung chính của hội nghị tập huấn gồm: Quy trình nghiệp vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh; hướng dẫn tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, nộp phí/lệ phí trực tuyến, hoàn tiền phí/lệ phí cho công dân; quy trình tiếp nhận, số hóa thành phần hồ sơ, trả lại hồ sơ, yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ, tạm dừng hồ sơ, trả kết quả - cập nhật kết quả lên "Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân tỉnh Lạng Sơn", thực hiện gửi Phiếu xin lỗi hồ sơ chậm hạn…; quy trình thu phí/lệ phí sử dụng biên lai điện tử; quy trình thực hiện TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ”; kỹ năng giao tiếp, tác phong làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp và Nghiệp vụ kiểm soát TTHC, công tác cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả dự kiến tổ chức trong Quý I/2023. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC dự kiến tổ chức trong Quý II/2023./.

 

Trần Thị Hường