Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) đã tiến hành chấm điểm năm 2021 và gửi báo cáo kết quả đánh giá về Văn phòng UBND tỉnh.

 

Ảnh minh hoạ: Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm

 

Theo báo cáo, Trung tâm tự chấm điểm đạt xếp loại xuất sắc; 16/18 cơ quan, đơn vị thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm đạt xếp loại xuất sắc, 02/18 cơ quan đạt xếp loại tốt; 23/23 cá nhân được cử ra làm việc tại Trung tâm được phân loại hoàn thành 100% nhiệm vụ.

 

Năm 2021, Trung tâm đã tiếp nhận 152.039 hồ sơ, trung bình mỗi đơn vị tại Trung tâm tiếp nhận xử lý 8.000 hồ sơ, mỗi cán bộ tiếp nhận trên 7.200 hồ sơ. Các hồ sơ TTHC tiếp nhận qua Trung tâm đều được xử lý, thực hiện theo đúng quy trình, quy định; kịp thời chuyển cho cơ quan chuyên môn xử lý, đảm bảo về tiến độ giải quyết theo quy định của tỉnh

 

Trong thời gian tới, Trung tâm phấn đấu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, quyết tâm trở thành một mô hình kiểu mẫu, là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn TTHC, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC cho người dân, các tổ chức đảm bảo thuận tiện, công khai, minh bạch, nhanh chóng./.

 

Vi Lộc Vũ