Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Ngày 10/11/2020, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã có buổi kiểm tra, làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng và công chức, viên chức Bộ phận một cửa thuộc Trung tâm.

 

Kiểm tra hệ thống trang thiết bị phục vụ tra cứu, thực hiện TTHC tại Trung tâm

 

Tại đây, Đoàn đã kiểm tra về các nội dung: Việc chấp hành nội quy, quy chế công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tình hình triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trung tâm đã thực hiện tốt trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch. Cán bộ công tác tại Trung tâm luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ thực hiện TTHC, góp phần thực hiện tốt công tác cải hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

Tính đến ngày 29/10/2020, Trung tâm đã tiếp nhận 47.540 hồ sơ, đã giải quyết 46.528 hồ sơ, trước hạn 16.787 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 36,08%), đúng hạn 29.674 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 63,78%), trễ hạn 67 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,14%). 10 tháng đầu năm 2020 có 8.452 lượt đánh giá, trong đó: Rất hài lòng 8.080 lượt (chiếm tỷ lệ 95,60%), hài lòng 371 lượt (chiếm tỷ lệ 4,39%), Không hài lòng: 01 (chiếm tỷ lệ 0,01%).

 

Các đại biểu tại buổi làm việc

 

Qua công tác kiểm tra và báo cáo, giải trình của Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đạt được trong thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, chỉ ra một số hạn chế Trung tâm cần tập trung khắc phục. Trong thời gian tới, đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; đẩy mạnh tuyên truyền, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện TTHC./.

 

Phương Linh