Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đường bộ và lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Đường bộ và lĩnh vực Đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 30/3/2022).

 

http://htxchauson.vn/2017/06/phu-hieu-van-tai_files/phu-hieu-xe-tai_002.jpg

Ảnh minh họa

Quyết định đã công bố mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ của 03 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cụ thể:

1. Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

2. Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

3. Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

 

Đến thời điểm hiện tại, Sở Giao thông vận tải có 74 TTHC, trong đó 62 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

 

Vi Lộc Vũ