Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 18/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong lĩnh vực du lịch theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn.

 

Các TTHC cấp tỉnh vừa được công bố được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, công bố 08 TTHC cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung. Các TTHC này được sửa đổi về phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

08 TTHC công bố đều thực hiện theo cơ chế một cửa, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 30/6/2022.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh