Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 09/6/2022, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành kế hoạch số 78/KH-TTPVHCC về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

 

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, chính xác kết quả trong hoạt động tại Trung tâm 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2022; chỉ ra tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tại Trung tâm, từ đó rút ra những kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ.

 

Ảnh: Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Nội dung chính của Hội nghị sơ kết 6 tháng sẽ tập trung vào dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; thảo luận và trả lời các kiến nghị, đề xuất và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng UBDN tỉnh, Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm sẽ dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2022./.

 

Trần Thị Hường