Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Thủ tục Khai báo thiết bị  X-quang chẩn đoán trong y tế vừa được công bố sửa đổi, bố sung. Ảnh minh họa (baolangson.vn)

Theo đó, công bố sửa đổi, bổ sung 07 TTHC lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. Các TTHC này hiện thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Khoa học và Công nghệ. 07 TTHC được công bố đều thực hiện theo cơ chế một cửa, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa đối với các TTHC được công bố, trong đó có 02 TTHC thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh