Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 13 August 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
179/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
8 Danh muc chua thuc hien.pdf 445.65 KB