Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Ngày 21/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.

 

Ảnh minh họa: internet

Mục đích của Kế hoạch nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính, hướng tới nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; tăng cường ý thức trách nhiệm, nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

 

Theo đó, UBND tỉnh sẽ phát phiếu điều tra đến các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và một số UBND cấp xã; lĩnh vực cần điều tra của các sở, ban, ngành là các lĩnh vực có nhiều giao dịch của người dân và tổ chức; của UBND các huyện, thành phố là các lĩnh vực Tư pháp/Hộ tịch, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Đăng ký kinh doanh. Thời gian tiến hành điều tra, khảo sát trong tháng 11/2022, tổng hợp kết quả trong tháng 12/2022.

 

Chi tiết kế hoạch xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ