Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile

Tổng cục Thuế vừa triển khai, cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế thông qua ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động.

 

Để trải nghiệm ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế chỉ cần tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng từ chợ ứng dụng App Store (iOS/iPadOS) và Google Play Store (Android).

 

Với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế sẽ được trải nghiệm các tính năng: Đăng ký mở tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế; Tra cứu nghĩa vụ thuế TNCN; GTGT; LPTB; Phi nông nghiệp; Sử dụng đất nông nghiệp; Nghĩa vụ tài chính về đất; Phí; Lệ phí…; Nộp thuế điện tử thông qua kết nối, tích hợp trực tuyến với hệ thống các Ngân hàng thương mại; Tra cứu Hồ sơ khai thuế, Quyết toán thuế, Thông tin người nộp thuế, Thông tin người phụ thuộc và một số các tiện ích khác cho người nộp thuế.