Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng minh nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện từ ngày 22/01/2021

Ngày 25/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản số 291/VP-TTPVHCC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng minh nhân dân.

 

Người dân thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Theo đó, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ cấp chứng minh nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện từ ngày 22/01/2021 theo đề xuất của Công an tỉnh.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an, khẩn trương cung cấp, đáp ứng trang thiết bị cần thiết để tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trong thời gian sớm nhất.

 

Trong thời gian này, Công an tỉnh thực hiện Chiến dịch cấp Căn cước công dân lưu động trên địa bàn toàn tỉnh. Những trường hợp cấp thiết sẽ được Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện phối hợp với bộ phận chuyên môn của Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện các bước để cấp Căn cước công dân gắn chip điện tử tại trụ sở Công an tỉnh.

 

Bùi Đức Trung