Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin trong nước

Thay thế Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 02/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1928/QĐ-UBND Về việc Thay thế Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Tin trong nước

Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Ngày 22/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2165/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn.

 

Tin trong nước

Cổng dữ liệu quốc gia data.gov.vn chính thức đi vào hoạt động

Chiều ngày 31/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ khởi động Cổng dữ liệu quốc gia tại địa chỉ https://data.gov.vn.

Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước.

 

Tin trong nước

Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 1589/STTTT-TTBCXB ngày 08/11/2019 gửi các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử tổng hợp, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hợp (TTĐTTH).

 

 

Tin trong nước

Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện

UBND tỉnh vừa phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện (lần lượt tại các Quyết định số 2153/QĐ-UBND, 2154/QĐ-UBND, ngày 06/11/2019).

Subscribe to Tin trong nước