Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin trong nước

Triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 02/3/2023, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn ban hành Thông báo số 24/TB-SGTVT về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Theo đó, đối tượng sử dụng là người có GPLX do ngành giao thông vận tải cấp. Điều kiện là:  

 

- Có tài khoản đăng nhập hệ thống DVCQG (nếu chưa có đề nghị làm theo hướng dẫn tại địa chỉ trang web: https://sogtvt.langson.gov.vn/en/node/3938).

 

Tin trong nước

Hoàn thiện quy trình điện tử bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy xác nhận cư trú trước ngày 20/3/2023

Ngày 09/3/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 1472/VPCP-KSTT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng giám đốc các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

 

Tin trong nước

Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày 06/10/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký ban hành Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Tin trong nước

Cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 06/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 130/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022, trong đó có nội dung cung cấp miễn phí chữ ký số cá nhân cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

 

Tin trong nước

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2022 (433/BC-UBND ngày 16/9/2022) với các nội dung chính như sau:

 

Tin trong nước

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022

Ngày 06/7/2022 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-UBND triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện từng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung, tiến độ thời gian, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

 

Tin trong nước

Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 24/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng.

 

Theo đó, Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

 

Tin trong nước

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử

Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử.

 

Theo đó, Bộ chỉ số này dành cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, UBND các cấp; các cơ quan, đơn vị khác có cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, tỉnh.

 

Tin trong nước

Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày 16/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1832/BTTTT-THH gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

 

Văn bản nêu rõ, Để nâng cao hiệu quả cung cấp và sử dụng DVCTT, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, chỉ đạo thực hiện ngay một số giải pháp sau đây:

 

Tin trong nước

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC (Công văn số 2014/VP-TTPVHCC, ngày 11/5/2022).

 

Theo đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện:

 

Tin trong nước

Nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile

Tổng cục Thuế vừa triển khai, cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế thông qua ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động.

 

Để trải nghiệm ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế chỉ cần tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng từ chợ ứng dụng App Store (iOS/iPadOS) và Google Play Store (Android).

 

Subscribe to Tin trong nước