Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa Thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 19/9/2023, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 02 TTHC lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Nội dung đơn giản hóa là đề xuất quy định thời gian giải quyết cho một bước trong quá trình thực hiện TTHC. Dự kiến phương án đơn giản hóa này giúp tiết kiệm 10% chi phí tuân thủ TTHC.

Tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 19/9/2023, thông qua phương án đơn giản hóa đối với 02 TTHC lĩnh vực Giám định thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. Nội dung đơn giản hóa là đề xuất bãi bỏ thành phần hồ sơ không còn phù hợp và đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC. Dự kiến phương án đơn giản hóa này giúp tiết kiệm 33% chi phí tuân thủ TTHC.

Các phương án đơn giản hóa TTHC đều được rà soát, đánh giá theo đúng quy định, bảo đảm mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước. Các phương án nêu trên được gửi tới các bộ, ngành Trung ương để đề nghị xem xét, xử lý theo phạm vi, chức năng quản lý của bộ, ngành Trung ương.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh