Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

Ngày 01/9/2020 Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trụ sở Trung tâm năm 2021.

Đại diện Đội PCCC Trung tâm làm việc cùng Đoàn Kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn Kiểm tra đã nhận định Lãnh đạo Trung tâm có sự quan tâm sát sao đến công tác phòng cháy, chữa cháy, thực hiện tốt trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu cơ sở; Công tác lập, lưu trữ hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được thực hiện đúng theo quy định tại các Thông tư của Bộ công an; Đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện, biện pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Trung tâm.

 

Thành viên đội PCCC tham gia huấn luyện kỹ năng

Sau buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đề nghị Lãnh đạo Trung tâm tiếp tục quan tâm công tác phòng cháy, chữa cháy; Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, duy trì công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường xuyên, tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở định kỳ ít nhất 01 lần một năm, tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ ít nhất 02 năm một lần. Thông báo kịp thời cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lạng Sơn những thay đổi liên quan đến việc bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ sở theo quy định.

Xác định đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết và quan trọng, thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người dân và công chức, viên chức, người lao động đến làm việc tại trụ sở.

Vi Lộc Vũ