Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trung tâm Phục vụ tỉnh Quảng Ninh đến công tác và học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 07/02/2023 đoàn công tác của Trung tâm Phục vụ tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Giám đốc Trung tâm đã đến thăm và học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh: Đ/c Bùi Đức Trung - Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã chia sẻ với đoàn công tác những kinh nghiệm triển khai xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm; giới thiệu về tình hình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện từ khi Trung tâm đi vào hoạt động đến nay. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông cũng giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai phần mềm trợ lý ảo trong giải quyết TTHC.

 

Đoàn công tác của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã tham quan thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; cán bộ Trung tâm hai đơn vị đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các phương án nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công như: thời gian làm việc thứ 7 hằng tuần; công tác vận chuyển hồ sơ; công tác thu phí, lệ phí; thuê dịch vụ BCCI tiếp nhận, số hóa và trả kết quả hồ sơ; tổ hỗ trợ Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm…

 

Ảnh: Đoàn công tác của TTPVHCC tỉnh Quảng Ninh

 

Qua chuyến công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm lần này là cơ hội để cán bộ hai Trung tâm cùng tham khảo, nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng vào quá trình làm việc, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số hiệu quả tại địa phương./.

 

Trần Thị Hường