Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa: internet

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Tại Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 10/02/2022).

 

Theo đó, thủ tục “Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp” được thay thế bằng thủ tục “Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp” và cắt giảm thời hạn giải quyết từ 18 ngày làm việc xuống còn 15 ngày làm việc.

 

Việc thay thế, cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ