Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

LIÊN KẾT WEBSITES

Anh minh hoa
Yêu cầu rà soát, sửa đổi thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ

Ngày 29/9/2021 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6966/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ c

Anh minh hoa
Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 27/9/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1377/UBND-TTPVHCC về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công Quốc gia.

 

Anh minh hoa
Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ngày 28/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số số 1495/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơngiai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
23/KH-TTPVHCC 21-02-2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm PVHCC
2189/QĐ-UBND 11-08-2021 Quyết định về việc phê duyệt thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1439/QĐ-UBND 29-07-2020 Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020
15-07-2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
22/KH-TTPVHCC 24-02-2020 Kế hoạch Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
14/KH-TTPVHCC 06-02-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1962/QĐ-UBND 15-10-2019 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
100/GM-TTPVHCC 11-10-2019 Dự Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công và ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn
98/BC-TTPVHCC 08-10-2019 Báo Cáo Kết quả học tập kinh nghiệm về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa (từ ngày 19/9 đến ngày 21/9/2019)
1291/QĐ-TTg 07-10-2019 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCCcấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã
96/BC-TTPVHCC 03-10-2019 Báo cáo Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Quý III năm 2019 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
84/BC-TTPVHCC 05-09-2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.

Thống kê truy cập