Skip to main content

LIÊN KẾT WEBSITES

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1439/QĐ-UBND 29-07-2020 Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020
15-07-2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
22/KH-TTPVHCC 24-02-2020 Kế hoạch Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
14/KH-TTPVHCC 06-02-2020 Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
1962/QĐ-UBND 15-10-2019 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
100/GM-TTPVHCC 11-10-2019 Dự Lễ ra mắt Trang Thông tin điện tử Trung tâm Phục vụ hành chính công và ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn
98/BC-TTPVHCC 08-10-2019 Báo Cáo Kết quả học tập kinh nghiệm về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa (từ ngày 19/9 đến ngày 21/9/2019)
1291/QĐ-TTg 07-10-2019 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại TTPVHCCcấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã
96/BC-TTPVHCC 03-10-2019 Báo cáo Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính Quý III năm 2019 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
84/BC-TTPVHCC 05-09-2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019.
82/BC-TTPVHCC 31-08-2019 Báo cáo Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2019
66/BC-TTPVHCC 01-08-2019 Báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 2019.

Thống kê truy cập