Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

                  Ảnh minh họa: internet

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung gồm 16 thủ tục: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản; Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản; Phê duyệt trữ lượng khoáng sản; Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản; Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản, cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình; Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản; Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản; Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; Đóng cửa mỏ khoáng sản; Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản; Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Thủ tục hành chính trên đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem nội dung chi tiết các TTHC trên Cổng Dịch vụ cổng tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc./.

 

                                                                                       Trần Thị Hường