Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 30/11/2022 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-TTPVHCC về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Ảnh: trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Trung tâm trong năm 2022; từ đó rút ra những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện trong năm 2023 và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện.

 

Nội dung chính tại Hội nghị như sau: thông qua Báo cáo tổng kết năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; thảo luận và trả lời các kiến nghị, đề xuất; phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Hội nghị dự kiến tổ chức vào tháng 01 năm 2023./.

 

                                                          Trần Thị Hường


Nguồn:hanhchinhcong.langson.gov.vn Sao chép liên kết