Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện “4 tại chỗ” với 396 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở, ngành

Ngày 08/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc phê duyệt thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Thay thế Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thay thế Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt bổ sung, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn.

 

Danh mục thay thế gồm 396 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 16 sở, ban, ngành.

 

Ảnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

 

Việc thực hiện “4 tại chỗ” toàn bộ quy trình giải quyết TTHC đã góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát, các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu./.


Nguồn:hanhchinhcong.langson.gov.vn Sao chép liên kết