Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường đôn đốc thực hiện số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành công văn đôn đốc thực hiện số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (Công văn số 5546/VP-TTPVHCC ngày 28/11/2022).

 

Ảnh minh họa: internet

 

Cụ thể Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố: triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện từ ngày 01/6/2023, riêng các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới được thực thi chậm hơn nhưng phải trước ngày 31/12/2024; chủ động đề nghị cấp chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh (Cổng DVC tỉnh); tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

 

Đề nghị sở Thông tin và Truyền thông tăng cường rà soát, hoàn thiện Cổng DVC tỉnh bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về số hóa; tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố các nội dung liên quan đến ứng dụng, sử dụng chữ ký số cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên DVC tỉnh.

 

Việc số hóa thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC sẽ giúp các tổ chức/cá nhân khi thực hiện TTHC không cần cung cấp lại giấy tờ đã được số hóa; cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh đề ra.

 

Vi Lộc Vũ


Nguồn:hanhchinhcong.langson.gov.vn Sao chép liên kết