Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Công văn số 1359/UBND-TTPVHCC ngày 11/11/2022).  

 

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông báo số 527/TB-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh về việc thông báo Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2022.  Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tiếp tục nâng cao chất lượng, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính của tỉnh trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua đó, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của tỉnh.

 

Đồng thời giao các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Cục Thuế theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, truyền thông về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 597/TB-UBND ngày 27/10/2022 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài nâng cao chất lượng chuyên mục "Cải cách thủ tục hành chính".

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đề xuất hoàn thiện một số chức năng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xử lý các vướng mắc về thông tin chủ thuê bao điện thoại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

 

Phương Linh


Nguồn:hanhchinhcong.langson.gov.vn Sao chép liên kết