Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham gia Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

Sáng 15/11/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới 267 điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 10.300 đại biểu. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Chi ủy các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể các đảng viên của Đảng bộ. Đối với Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công có 100% đảng viên tham dự.

 

Các đại biểu tại điểm cầu của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Trong chương trình, các đồng chí đảng viên đã được đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt, triển khai một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 116-NQ/TU và Đề án số 08-ĐA/TU ngày 04/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Hội nghị đã được nghe về mục tiêu chung; chỉ tiêu của Nghị quyết và 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị và từng đồng chí cán bộ, đảng viên cần xác định rõ đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tập trung quán triệt sâu sắc những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, Đề án; phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Trần Thị Hường