Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Phục vụ hành chính công Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023).

Ngày 31/7/2023, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-TTPVHCC về việc Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 05 năm ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023).

Kế hoạch gồm những nội dung chính như sau: phát động thi đua với chủ đề: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023)”. Thi đua với các nội dung: đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu; công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; xây dựng công sở văn minh, nội bộ đoàn kết; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh, kiến nghị; thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, chuyển đổi số. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm với phương châm “Công khai - Minh bạch - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”.

Ảnh: Trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

Đối với công tác phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công: phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trả đúng và trước hạn trên 99%; đánh giá Rất hài lòng đạt 98% trở lên, không có đánh giá Không hài lòng; tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ đạt từ 90% trở lên; tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến đạt từ 73% trở lên; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Đối với công tác tham mưu tổ chức, triển khai thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh: đảm bảo chất lượng thẩm tra, kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố, danh mục, quy trình nội bộ TTHC; cập nhật, đăng tải công khai TTHC lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả rà soát quy định TTHC của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP; trình thông qua phương án đơn giản hóa TTHC theo đúng tiến độ; đôn đốc, đánh giá kết quả thống kê, công khai, rà soát, xây dựng phương án đơn giản hoá TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước...

Đối tượng thi đua là công chức, người lao động của Trung tâm và công chức, viên chức của các sở, ngành làm việc tại Trung tâm; nhân viên Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Điện lực Lạng Sơn, Ngân hàng Vietinbank làm việc tại Trung tâm. Thời gian thi đua: thực hiện từ ngày phát động đến hết ngày 30/10/2023.

Kế hoạch cũng nêu rõ tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng và giao các phòng, theo đúng chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện./.

 

                                                                   Trần Thị Hường

 

 


Nguồn:hanhchinhcong.langson.gov.vn Sao chép liên kết