Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 28/6/2024).

Ảnh minh họa. Nguồn: baochinhphu.vn

Đối với TTHC cấp tỉnh, tại Quyết định công bố danh mục 06 TTHC mới ban hành, 11 TTHC sửa đổi, bổ sung, 06 TTHC thay thế và 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với TTHC cấp huyện, danh mục công bố gồm 02 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Các TTHC được công bố theo quy định tại Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, các TTHC được công bố có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Các TTHC nêu trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (với TTHC cấp tỉnh) và Bộ phận Một cửa cấp huyện (với TTHC cấp huyện), tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến.

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Phương Linh