Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại một số sở, ngành tỉnh

Trong các ngày từ 26/9 đến 10/10/2023, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan: Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc các sở, ngành được kiểm tra.