Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, tại Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 công bố danh mục 01 TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương. TTHC được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-Cp ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 30/01/2024, công bố danh mục 01 TTHC cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC cấp huyện mới ban hành thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp. Các TTHC được công bố theo quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.

Các thủ tục nêu trên đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa các cấp, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích, qua Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Tại Quyết định cũng phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

Nội dung chi tiết tại đây./.