Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Số hiệu 40/BC-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 05/06/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---