Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Báo cáo Tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn tháng 8 năm 2019
Số hiệu 82/BC-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 31/08/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---