Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Giấy mời dự tập huấn giải quyết TTHC (TTPVHCC)
Số hiệu 18/GM-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---