Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Họp thống nhất đưa thủ tục chính thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Số hiệu 08/GM-VP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/02/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---