Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 05 năm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023)
Số hiệu 96/KH-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/07/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---