Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 78/KH-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---