Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm PVHCC
Số hiệu 23/KH-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---