Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Số hiệu 15/KH-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---