Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019
Số hiệu 15/BC-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/03/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , 1 Kem so 12 Ngay 05.3 Phu luc ap dung cho TT PVHCC tinh.xls , 3Phu luc kem theo bao cao.xls
Mô tả ---