Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Tiêu đề văn bản Thông báo về hoạt động chính thức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Số hiệu 01/TB-TTPVHCC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/01/2019
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---